View Post

CHC APACHE 5 plovilo za hidrografsko geodetska mjerenja

CHC APACHE 5 plovilo za hidrografsko geodetska mjerenja ima integriranu bežičnu video kameru visoke rezolucije, doseg radija do 2 km, brzinu do 5 m/s i ugrađeni RTK GPS prijamnik visoke preciznosti. Predstavlja pametno, motorizirano, umreženo rješenje sa subcentimetarskom točnosti. Plovilom se može upravljati daljinski ili autonomno prema unaprijed definiranom planu plovidbe. Više o sustavu